Thế nào là sự dẫn điện?

Như các bạn đã biết, một vật chất bất kỳ theo thuyết điện tử là trung hoà về điện. Sự dẫn điện là hiện tượng có dòng điện chạy qua vật chất đó.

 

Dòng điện: Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích (ion dương,ion âm,điện tử) trong một vật chất nào đó. Điều kiện để có dòng điện: Có điện tích tự do và có điện trường

 

Để có các điện tích tự do phải ion hoá các nguyên tử của vật chất đó.


Để các điện tích tự do chuyển động phải có điện trường tạo ra lực điện trường tác dụng lên các điện tích


Phải có kết cấu vật thể của vật chất để tạo đường dẫn dòng điện ( ví dụ: dây dẫn điện, ống khí, bình chứa chất điện phân…)


Chiều dòng điện: Chiều dương của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dời của các điện tích dương theo chiều dương của cường độ điện trường. Do vậy, chiều dương của dòng điện là chiều từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.

 

 

Quy ước chiều dòng điện

 

Quy ước chiều dòng điện

 


Cường độ dòng điện:

 

Đại lượng đặc trưng về mặt định lượng của dòng điện là cường độ dòng điện
Cường độ dòng điện là tốc độ di chuyển của các điện tích qua tiết diện “cắt ngang” của vật thể dẫn điện ( là tiết diện của vật thể dẫn điện vuông góc với chiều chuyển động của dòng điện )


Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ dòng điện và chiều thay đổi theo thời gian


Biểu thức xác định cường độ dòng điện: I = q/t, trong đó t là khoảng thời gian đủ nhỏ, q là điện tích chạy qua tiết diện cắt ngang trong thời gian t


Nếu biết quy luật chuyển động của điện tích theo thời gian q(t), cường độ dòng điện xác định theo biểu thức I = dq(t)/dt ( đạo hàm của điện tích q(t) theo thời gian t)


Dòng điện một chiều không đổi gọi tắt là dòng điện một chiều, là dòng điện có cường độ và chiều không thay đổi theo theo thời gian. Biểu thức xác định cường độ dòng điện một chiều I = q/ t, trong đó q là điện tích chạy qua tiết diện cắt ngang trong thời gian t


Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe ( A ): A = C/s. 1A là cường độ của dòng điện mà trong 1 giây có điện tích là 1Culông chuyển dời qua tiết diện cắt ngang của vật dẫn. Bội số và ước số của đơn vị Ampe là:

 

 

1kA = 10^3A = 10^6mA = 10^9A

 

Sự dẫn điện

 

Sự dẫn điện

 

Bản chất dòng điện trong các chất khác nhau

 

Dòng điện trong kim loại

 

 

 

 

 


Dòng điện trong chất điện phân

 

Chất điện phân là chất mà các nguyên tố hoá học trong đó đã được phân ly thành các ion dương và ion âm ( ví dụ: muối ăn NaCl hoà tan trong nước H20 sẽ được phân ly thành ion dương Na+ và ion âm Cl- )


Nhúng hai bản cực kim loại vào chất điện phân, cấp điện áp vào hai bản cực điện trường gây ra bởi điện áp này làm các ion dương và âm chuyển động tạo ra dòng điện trong chất điện phân


Ứng dụng dòng điện trong chất điện phân để mạ điện và tạo những nguồn điện hoá

 


Dòng điện trong chất khí

 

 

 

 

 

 

 

[ In trang này ]   [ Đóng cửa sổ ]