Học thuyết điện tử

Nhà bác học Anh Tomson đưa ra học thuyết điện tử gồm 4 ý sau đây:

 

Mọi vật chất trong tự nhiên là tập hợp của nhiều nguyên tử của chất đó

 

Kết cấu của nguyên tử của một chất gồm hai phần:

 

 

 

 

 


Kết cấu nguyên tử

 

Kết cấu nguyên tử

 

 

Nguyên tử trung hoà về điện

 

Nguyên tử trung hoà về điện vì điện tích dương của hạt nhân bằng tổng điện tích âm của các điện tử trong nguyên tử. Kết cấu cân bằng về điện trong nguyên tử khó phá vỡ.

 

 

Thuyết điện tử

 

Thuyết điện tử

 

 

Hiện tượng ion hoá:

 

 

 

 

 

[ In trang này ]   [ Đóng cửa sổ ]